با ما تماس بگیرید

آدرس

آژانس مهاجرین
ES53370480-S
Av los Boliches 60, 1-B
29640 Fuengirola – Malaga, Spain
تلفن: 34952637333+ / 34698286005+
فكس:  +34951452797+
[email protected]

جدول زمانی: از دوشنبه تا جمعه | 10.00-18.00
ارتباطات:
– 50- متری از ایستگاه قطار Los Boliches
-1-دقیقه پیاده روی از ایستگاه اتوبوس Fuengirola
– بسیاری از پارکینگ (zona azul) در همان خیابان

لطفا قبل از آمدن به ما اطلاع دهید.

از ما دیدن کنید

استخدام یک سرویس

همه لحاظ شدهاند

ارسال یک ایمیل

با ما تماس بگیرید

0034698286005 003495263733

پیام ما را بفرست

با ما تماس بگيريد